BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

Danh sách lãnh đạo, cán bộ, công chức xã Thượng Mỗ
Ngày đăng 26/02/2021 | 15:13  | Lượt xem: 1581

ĐẢNG ỦY:

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Đ/c Hoàng Quang Hưng

Bí thư Đảng ủy

0326.276.472

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư, TT. Đảng ủy

0962.232.169

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch HĐND

0962.232.169

 

Đ/c Đỗ Văn Mạnh

Phó chủ tịch HĐND

0988.804.968

ỦY BAN NHÂN DÂN:

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Đ/c Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch UBND

0978.885.737

 

Đ/c Nguyễn Duy Minh    

Phó Chủ tịch UBND

0985.631.048

  Đ/c Nguyễn T.Thanh Hà Phó Chủ tịch UBND 0364.555.588

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC:

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Đ/c Nguyễn Thị Hảo

Chủ tịch UB.MTTQ

0378.391.955

 

Đ/c Nguyễn Văn Đạt

Phó chủ tịch UB.MTTQ

037.795.2116

CÁC ĐOÀN THỂ:

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Đ/c Đỗ Văn Sơn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0971.480.591

 

Đ/c Đỗ Thị Thanh Mai

Chủ tịch Hội LHPN

0982.739.186

 

Đ/c Đỗ Thị Giang

Chủ tịch Hội Nông dân

0973.651.742

 

Đ/c Nguyễn Văn Đạt

Bí thư Đoàn TNCS

037.795.2116

 

Đ/c Nguyễn Thị Tâm

Chủ tịch Hội Người Cao tuổi

035.960.2056

CÔNG CHỨC:

 

Họ và tên

       Chức vụ

Số điện thoại

 

Đ/c Hoàng Văn Tùng

Công chức ĐC-XD

0977.196.999

 

Đ/c Nguyễn Trung Thành

Công chức ĐC-XD

0961.968.898

 

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt

Công chức VH-XH

0968.045.889

 

Đ/c Nguyễn Minh Châu

Công chức LĐTB&XH

0977.301.985

 

Đ/c Nguyễn Trung Hải

Công chức VP-TK

0989.145.288

 

Đ/c Hoàng Xuân Hưng

Công chức TP-HT

0968.746.222

 

Đ/c Nguyễn Thị Lan

Công chức TP-HT

0984.688.270

 

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh

Công chức TC-KT

0979.016.628

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ:

 

Họ và tên

         Chức vụ

Số điện thoại

 

Đ/c Nguyễn Văn Huy

CHT Ban CHQS

0989.676.691

 

Đ/c Phan Mạnh Cường

Phó chỉ huy Ban CHQS

0967.123.234

BAN CÔNG AN:

 

Họ và tên

          Chức vụ

Số điện thoại

 

Đ/c Hoàng Xuân Khánh

Trưởng công an

0969.969.119

 

Đ/c Hoàng Sơn Tùng

Phó trưởng Công an

0984.859.966

 

Đ/c Nguyễn Khắc Điệp

Phó trưởng công an

0976.365.111