DI TÍCH - DANH THẮNG DI TÍCH - DANH THẮNG

Phim Tài liệu về Ca trù xã Thượng Mỗ - Huyện Đan Phượng - TP.Hà Nội
Ngày đăng 01/03/2021 | 08:59  | Lượt xem: 45442

        Mời các bạn xem để hiểu về nguồn gốc và quá trình gìn giữ, phát huy nghệ thuật Ca trù tại Thượng Mỗ.

                                                                                                                                                                      Theo Từ trong di sản