HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Lĩnh vực Nông nghiệp
Ngày đăng 22/11/2023 | 15:38  | Lượt xem: 83

STT

Tên thủ tục hành chính

A

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

1

 

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

2

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

3

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

4

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

5

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội

6

Phê duyệt đối tượng được hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

B

LĨNH VỰC THỦY LỢI

1

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

C

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

1

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

D

LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG

1

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích