HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Lĩnh vực Thanh tra
Ngày đăng 21/11/2023 | 11:34  | Lượt xem: 35

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

2

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

3

Tiếp công dân tại cấp xã

4

Xử lý đơn tại cấp xã

5

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

6

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

7

Thủ tục thực hiện việc giải trình