HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Ngày đăng 22/11/2023 | 15:28  | Lượt xem: 77

STT

Tên thủ tục hành chính

A

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

2

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

3

Gia hạn quyền sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

4

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

5

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

6

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

7

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện "dồn điển đổi thửa" (đồng loạt)

8

Hòa giải tranh chấp đất đai

B

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

2

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn Gen và chia sẻ lợi ích

C

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1

Đăng ký khai thác nước dưới đất