HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Ngày đăng 24/11/2023 | 08:37  | Lượt xem: 53

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

2

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

4

Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

5

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

8

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

9

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

10

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác