HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Ngày đăng 13/09/2023 | 14:51  | Lượt xem: 149

Lĩnh vực Văn hóa - Thể dục thể thao - Thư viện gồm 7 TTHC sau:

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(07 TTHC)

01

Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

02

Cấp tiếp xúc theo Quyết định của chủ tịch 

03

Huỷ bỏ quyết định cấm tiếp xúc

04

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

05

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

06

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

07

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở