HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Lĩnh vực Y tế
Ngày đăng 22/11/2023 | 15:34  | Lượt xem: 56

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

2

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số