HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Thủ tục Liên thông
Ngày đăng 22/11/2023 | 16:25  | Lượt xem: 53

STT

Tên thủ tục

1

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thưởng trú (Thay đổi chủ hộ trong trường người chết là chủ hộ)

 

2

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thưởng trú (Thay đổi chủ hộ trong trường người chết là chủ hộ), hưởng trợ cấp tuất/ mai táng phí (Đối với người hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh ghề nghiệp hàng tháng, trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg, Quyết Định số 91/2000/QĐ-TTg, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH và người chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương lưu, trợ cấp hàng tháng tại Quận, Huyện, Thị xã nơi khai tử.)

 

3

Đăng ký khai tử,  hưởng trợ cấp tuất/ mai táng phí (Đối với người hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh ghề nghiệp hàng tháng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg, Quyết Định số 91/2000/QĐ-TTg, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH và người chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương lưu, trợ cấp hàng tháng tại Quận, Huyện, Thị xã nơi khai tử

 

4

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thưởng trú (Thay đổi chủ hộ trong trường người chết là chủ hộ), hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần (nếu có) đối với người có công với cách mạng từ trần (bao gồm thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng)

 

5

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thưởng trú (Thay đổi chủ hộ trong trường người chết là chủ hộ), hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

6

Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
(được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

7

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thưởng trú (Thay đổi chủ hộ trong trường người chết là chủ hộ), hưởng mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg.