TIN HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN TIN HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN

Tăng cường rà soát, kiểm tra về PCCC và CNCH đối với loại hình "nhà trọ" và các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ cao, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở lưu trú trêm địa bàn xã
Ngày đăng 20/06/2024 | 15:11  | Lượt xem: 86

Với mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH của UBND xã, ý thức trách nhiệm của chủ cơ sở và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa cháy nổ, tai nạn, sự cố; Sẵn sàng, chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, thảm họa xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

     Ngày 28/5/2024, theo Quyết định số 301/QĐ-UBND của UBND xã Thượng Mỗ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp xã về tổng rà soát, kiểm tra PCCC và CNCH  đối với các loại hình "nhà trọ" và các cơ sở nguy hiểm cháy, cháy nổ cao, các cơ sở có công năng lưu trú mật độ người ở cao trên địa bàn xã. Thời gian kiểm tra từ ngày 28/5 đến ngày 15/7/2024.

     Đoàn đã tiến hành kiểm tra 49 cơ sở kinh doanh, sản xuất mặt hàng có nguy cơ cháy nổ như: tạp hóa, may mặc, sản xuất đồ gỗ, cơ khí, kho hàng...

     Đoàn đã tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC như: Hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC, công tác tự kiểm tra an toàn PCCC của cơ sở, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, lối thoát nạn, hướng dẫn lối thoát nạn. Đặc biệt, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống báo cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và các phương án chữa cháy khi có tình huống cháy bất ngờ xảy ra.

     

       Qua buổi kiểm tra cho thấy, nhìn chung, chủ các cơ sở đã có sự quan tâm, đầu tư cho công tác PCCC, tổ chức thực hiện khá đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, vẫn còn một số cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ về điều kiện an toàn PCCC. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã kiến nghị mà không tổ chức khắc phục, hoặc không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về PCCC, đặc biệt là đối với các cơ sở không đảm bảo về lối thoát nạn theo tiêu chuẩn, qui chuẩn về PCCC và qui định của pháp luật về an toàn PCCC&CNCH. Từ đó hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn xã./.

Nguyễn Nguyệt